Uncategorized

Четирите темперамента и храненето при децата

Posted on

Различават се четири главни темперамента: холеричен, сангвиничен, флегматичен и меланхоличен. Всички тези темпераменти присъстват в човека, но обикновено доминира един. Може да се случи в едни отношения човек да е холерик, а в други флегматик; това зависи от вътрешния импулс.  Холериците са пълни с вътрешна енергия и лесно избухливи. Затова не бива в храната им да […]