Възпитание

Родителски стилове на възпитание

Posted on

Всеки от нас си задава въпроса какъв тип родител е и как отношението към децата ни се отразява на тяхното поведение. Тук разглеждам накратко отделните стилове родителско поведение. Авторитарният родител Отношенията между този тип родители и техните деца се отличават като хладни или студени, липсва съпричастност към това, което се случва с детето, родителите са […]