Тест за креативно мислене

 

творчество-деца-тест

Фигурален тест на Торънс за креативно мислене

 Използвайте дадените фигури в най-лявата колона и изпълнете задачата. Дайте наименование на всяка от картините, които нарисувате.

Разпечатайте и и използвайте само лявата колона с фигурите ( starting shapes ) за самия тест.

Колони Completed Drawing ( Завършени рисунки ) са предназначени за оценяващите и  тук са показани, за да могат да ги ориентират в преценяването на степента креативност на вече готовите картини.

 

  • Завършете фигурата ( в случая дадения кръг );
  • Комбинирайте и използвайте фигурите в една картина;
  • Довършете рисунката.