Възпитание

Родителски стилове на възпитание

Всеки от нас си задава въпроса какъв тип родител е и как отношението към децата ни се отразява на тяхното поведение. Тук разглеждам накратко отделните стилове родителско поведение.

  • Авторитарният родител

Отношенията между този тип родители и техните деца се отличават като хладни или студени, липсва съпричастност към това, което се случва с детето, родителите са съсредоточени върху контрола на поведението.
Родителите с властни черти в характера си често обвиняват децата си, че са инати, непослушни. Детето е безапелационен изпълнител на решенията, взети от родителя.
Децата на този тип родители се отличават със социална некомпетентност. Те са тревожни, безинициативни, твърдите и силови методи ги правят по – агресивни. Много често преживяват страхове, тъга, лесно раздразними са, стресирани, изпълнени с вина, недружелюбни

  • Авторитетен (надежден) родител

Авторитетният родител е подкрепящият и стимулиращият самостоятелност, но при наличие на известни ограничения и контрол върху поведението на децата.
Този тип родители се отличават с висока социална компетентност, те са морално зрели и отговорни личности с положителна самооценка.
Те отглеждат децата с най-благоприятно възпитание: независими, самоконтролиращи се и просоциални.

  • Незаинтересован,индиферентен родител

Основна характеристика на този тип родителско поведение е, че родителите изразяват своята загриженост за детето главно чрез задоволяване на материалните потребности. Те са погълнати от собствените си проблеми, като изисквания върху детето се поставят само върху текущите неща.
Децата, на родители с този стил, демонстрират проблеми с емоционалната регулация и успеха в училище, неувереност в собствените си възможности.

  • Разрешаващият, либерален родител

„Всичко за детето”. Възможно ли е родителската обич да бъде твърде много? Деца, чийто родители са ги поставили на пиедестал и ги възприемат като нещо свръхценно, като техният смисъл на живота, кумир. В такива семейства не съществува думата дисциплина и режим.
Възможно е родителят да накаже детето, но веднага след това го обзема чувство на вина и отменя наказанието.

Подробно разглеждам типовете родители на моя уебинар „Родителски стилове на възпитание.Какъв тип родители сме?“

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aeWEMFg9mgY&fbclid=IwAR0oC-ab3tb4m941mFyCfiiXslcmMIGJR8g1UxPrdezDNIeFNYUipe0F2SE

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *